Επικοινωνήστε μαζί μας

Crowdpolicy-Map

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


General InformationCrowdSourcingCrowdInnovationCrowdFundingCrowdCSRCrowdhackathonCrowdAppsMakeyourMVPAdvanced ICT & SMOpen DataOpen GovernmentFunding / Grants Consulting

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Crowdpolicy-Vicky-Foteinou
Vicky Foteinou
Account Manager
Phone: +30 216 900 2600
Email: vicky@crowdpolicy.com
Crowdpolicy-Map

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


General InformationCrowdSourcingCrowdInnovationCrowdFundingCrowdCSRCrowdhackathonCrowdAppsMakeyourMVPAdvanced ICT & SMOpen DataOpen GovernmentFunding / Grants Consulting

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Crowdpolicy-Christina-Garidi
Christina Garidi
Business Development Manager
Phone: +44 2033189643
Email: hello-uk@crowdpolicy.com