Πελάτες και Συνεργάτες

Πελάτες και Συνεργάτες (ενδεικτικός κατάλογος)

Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τις παρακάτω εταιρίες και οργανισμούς.

 

Ιδιωτικός Τομέας

Untitled-1-02
Clients_logos6-01
Untitled-1-03
i-bank_nbg
Untitled-1-04
Untitled-1-12
Clients_logos-12
Clients_logos-10
Clients_logos5-10
Clients_logos4-12
Clients_logos-09
Untitled-1-08
Clients_logos4-10
cheapart1
Clients_logos5-02
Clients_logos5-08
Clients_logos-03
Clients_logos5-03
Untitled-1-06
eede
eke
ethos
mastercard

Δημόσιος Τομέας

Clients_logos2-01
Clients_logos2-03
Clients_logos4-07
Clients_logos2-10
Untitled-1-01
Clients_logos2-09
Clients_logos2-11
Clients_logos2-02
Clients_logos-07
Clients_logos2-12
Clients_logos4-08
Clients_logos2-05
Clients_logos2-08
Clients_logos2-07
Clients_logos5-12
Clients_logos5-04
Clients_logos5-11
Clients_logos5-09
innovathens
heraklion_logoel

ΜΚΟ

Clients_logos4-11
Clients_logos4-09
Clients_logos3-05
Clients_logos3-06
Clients_logos5-05
g2red-Crowdpolicy-Partners
plegma-Crowdpolicy-Partners
FBMA-Greece-Crowdpolicy-Partners