CrowdHackathons

Ελάτε σε επαφή με δημιουργικές και δυναμικές κοινότητες

Εισαγωγή

Το CrowdHackathon | Innovating with OpenData είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας που διοργανώνει η Crowdpolicy. Με αυτό τον τρόπο, παρέχει σε διάφορους οργανισμούς  έναν διαδραστικό τρόπο για να έρχονται σε επαφή με δημιουργικές και δυναμικές κοινότητες και βασικούς ενδιαφερόμενους. Οι στόχοι αυτών των πρωτοβουλιών είναι:

 • Ενίσχυση της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων
 • Κινητοποίηση δυναμικών τοπικών κοινοτήτων
 • Δημιουργία ενός διαδραστικού σημείου επαφής ανάμεσα στους οργανισμούς και τους νέους ανθρώπους
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Προώθηση της καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και ανοιχτών δεδομένων
 • Συνεισφορά στην εθνική οικονομία της χώρας
 • Υποστήριξη των στόχων του Κύριου Εταίρου

Κάθε Crowdhackathon έχει μια θεματική ενότητα που μπορεί να προταθεί από την Crowdpolicy ή σε συνεργασία με τον κύριο εταίρο.

Λεπτομέρειες

 • Χρηματοπιστωτική Τεχνολογία (FinTech)
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Δημιουργικότητα και πολιτισμός
 • Υγεία και φυσική κατάσταση
 • Ενδυτά συστήματα (wearables) και Ίντερνετ των πραγμάτων
 • Μπλε Οικονομία
 • Γεωργία
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαφάνεια
 • Τουρισμός
 • Μαζικά Δεδομένα / Ανοιχτά Δεδομένα
 • …οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε!

Συμμετέχοντες

 • Προγραμματιστές Η/Υ, γραφίστες, σχεδιαστές διεπαφών, αναλυτές, σύμβουλοι, διαχειριστές έργων, ειδικοί μάρκετινγκ και επικοινωνίας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες και γενικά όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Πάροχοι Ανοιχτών Δεδομένων

 • Τόσο οι οργανισμοί του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα καλούνται να συμμετάσχουν παρέχοντας ανοικτά δεδομένα που σχετίζονται με τη θεματική ενότητα
 • Υποβολή συμμετοχής
  • Μέχρι και 5 ημέρες πριν τη διοργάνωση
 • Προσέλευση
 • Εναρκτήρια Παρουσίαση
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών / Προγραμματισμός
  • Διάρκεια: 10 – 48 ώρες
 • Συνεδρία Μεντόρων
  • Βελτίωση των ιδεών των ομάδων
  • Οι μέντορες έχουν τόσο τεχνικό όσο και επιχειρηματικό υπόβαθρο
 • Παρουσίαση (Pitching)
  • Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εφαρμογές τους
 • Διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή
 • Τελετή Βράβευσης
 • Για να κάνετε κάτι που πραγματικά σας αρέσει
 • Για να καλλιεργήσετε τις ήπιες δεξιότητές σας, όπως ομαδική εργασία και την εκφώνηση ομιλίας μπροστά σε κοινό
 • Για να κερδίσετε βραβείο (χρηματικό ή μη χρηματικό)
 • Για να μάθετε καινούρια πράγματα
 • Για να δικτυωθείτε
 • Για να εντυπωσιάσετε τους υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού
 • Για να ξεκινήσετε το επιχειρηματικό σας ταξίδι
 • … αλλά, κυρίως, για να περάσετε καλά.
 • Για να συνεργαστείτε με δυναμικούς ανθρώπους σε ένα ευχάριστο και καλά διοικούμενο περιβάλλον
 • Για να οικοδομήσετε ένα οικοσύστημα πιθανών συνεργατών
 • Για να αξιοποιήσετε τα ανοιχτά δεδομένα του οργανισμού
 • Για να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, καθώς όλα όσα παράγονται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι ανοιχτά και διαθέσιμα για όλους
 • Για να βρείτε καινοτόμες λύσεις για συγκεκριμένα ζητήματα
 • Για να καλλιεργήσετε μια κουλτούρα ανοιχτής καινοτομίας
 • Για να προσλάβετε ταλαντούχους ανθρώπους

Προσέγγιση 360 

 • Οριστικοποίηση της θεματικής ενότητας και των τεχνικών προδιαγραφών του Crowdhackathon (σε συνεργασία με τον Kύριο Eταίρο)
 • Τεχνική υποστήριξη και παροχή ανοιχτών πλατφορμών
 • Διοργάνωση του Crowdhackathon
  • Χορηγοί, υλικό, δημόσιες σχέσεις, ψηφιακό μάρκετινγκ, προσκλήσεις, πωλήσεις εισιτηρίων, συγκέντρωση κεφαλαίων, μέντορες, επιτροπή αξιολόγησης, εκπαίδευση, προσέλευση συμμετεχόντων κ.λπ.
 • Στρατηγική διαχείρισης και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Πριν και μετά τη διοργάνωση
Print Friendly, PDF & Email