Συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά κεφάλαια

Εισαγωγή

Οι περιφερειακές, εθνικές και υπερεθνικές κυβερνήσεις και οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η WorldBank, διαθέτουν ένα τεράστιο ποσό δημόσιων πόρων (ως επιχορηγήσεις ή κίνητρα). Επιπλέον, μια σειρά ιδιωτικών κεφαλαίων αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες με προοπτικές για να διαθέσουν τα χρήματά τους.

Έχοντας τεράστια εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες σας και να σας δώσουμε πρόσβαση σε κεφάλαια.

Λεπτομέρειες

Δημόσια Μέσα Χρηματοδότησης

 • Επιχορηγήσεις (η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται πριν από την έναρξη του έργου)
 • Δάνεια με ευνοϊκούς όρους (τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα για έργα τα οποία οι τράπεζες διστάζουν να χρηματοδοτήσουν)
 • Φορολογικά κίνητρα (οικονομικά κίνητρα για πρωτοποριακά προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης ή προγράμματα κεφαλαίου που συμβάλλουν στην επίτευξη στρατηγικής της εθνικής κυβέρνησης ή της Ε.Ε.)
 • Βραβεία (διάκριση επιχειρήσεων)

Ιδιωτικά Μέσα Χρηματοδότησης

 • Επενδυτές Επιχειρηματικών Κεφαλαίων ή άλλοι τύποι επενδυτών
 • CrowdFunding

Προσέγγιση 360 

 • Καθορισμός των αναγκών χρηματοδότησης και των στόχων
 • Εύρεση των πιο κατάλληλων ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Ανάπτυξη Έργου
  • Προετοιμασία της πρότασης και συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Διαπραγμάτευση με τη χορηγούσα αρχή
 • Διαχείριση Έργου
  • Διαχείριση, συντονισμός, εκθέσεις προόδου και οικονομικές εκθέσεις
 • Εκπαίδευση
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply